Стрељачки савез Србије

Serbian Shooting Sport Federation

 
 

Vesti

Organizacija

Adresar

Akta

Kalendar

Rezultati

Rekordi

Linkovi

Kontakti

Nabavke

Mali oglasi

 

AKTA

 

Statut Streljačkog saveza Srbije
Poslovnik o radu Skupštine SSS
Poslovnik o radu UO SSS
Pravilnik o stručnom radu
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stručnom radu
Pravilnik o bližem uređivanju, načinu planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki
Pravilnik o disciplinskim merama u slučajevima utvrđene
povrede antidoping pravila
Disciplinski pravilnik
Odluka o izmenama i dopunama Disciplinskog pravilnika
Uputstvo o upravljanju internet domenom SSS
Preporuka Vlade RS u vezi sa statusom sportskih organizacija iz AP KiM
ISSF Pravilnik (2023) - engleski
SSS Pravila takmičenja
Pravilnik za organizovanje Kup takmičenja SSS
Pravilnik o registraciji i pravu nastupa strelaca
Pravilnik za izbor najboljih strelaca i klubova
Pravilnik za dodelu stipendija vrhunskim strelcima
Tabela za nivelaciju i bodovanje rezultata 2022-2024
Pravilnik o rekordima SSS
Lista rekorda SSS
Sudijski pravilnik
Spisak licenciranih sudija
Program takmičenja i kvalifikacione norme za 2024. godinu
Kalendar takmičenja za 2024. godinu
Kotizacije za nastup na takmičenjima u 2024. godini
Kriterijumska takmičenja za stipendije za 2024. godinu
Pravilo o kategorizaciji sportskih stručnjaka u SSS
Pravilo o dozvoli za rad sportskih stručnjaka u SSS
Zahtev za izdavanje dozvole za rad sportskih stručnjaka u SSS
Spisak sportskih stručnjaka koji su dobili dozvolu za rad u SSS
Zahtev za registraciju strelaca u SSS
Nacrt klupskog statuta
Pristupnica SSS
Verifikaciona izjava SSS
Verifikacioni list SSS
Evidencioni list člana - obrazac 3
Odluke UO SSS sa I sednice od 29.04.2013.
Odluke UO SSS sa II elektronske sednice od 30.04.2013.
Odluke UO SSS sa III sednice od 06.06.2013.
Odluke UO SSS sa IV elektronske sednice od 19.06.2013.
Odluke UO SSS sa V elektronske sednice od 18.07.2013.
Odluke UO SSS sa VI elektronske sednice od 21.07.2013.
Odluke UO SSS sa VII sednice od 16.09.2013.
Odluke UO SSS sa VIII sednice od 05.11.2013.
Odluke UO SSS sa IX sednice od 26.12.2013.
Odluke UO SSS sa X sednice od 16.01.2014.
Odluke UO SSS sa XI sednice od 25.01.2014.
Zapisnik UO SSS sa XII sednice od 24.02.2014.
Zapisnik UO SSS sa XIII sednice od 12.03.2014.
Odluke UO SSS sa XIII sednice od 12.03.2014.
Odluke UO SSS sa XIV elektronske sednice od 03.04.2014.
Odluke UO SSS sa XV elektronske sednice od 16.04.2014.
Odluke UO SSS sa XVI elektronske sednice od 28.04.2014.
Zapisnik sa sednice Skupštine SSS od 24.04.2014.
Zapisnik UO SSS sa XVII sednice od 12.05.2014.
Zapisnik UO SSS sa XVIII sednice od 20.05.2014.
Odluke UO SSS sa XVIII sednice od 20.05.2014.
Odluke UO SSS sa XIX sednice od 27.06.2014.
Zapisnik UO SSS sa XX sednice od 04.08.2014.
Zapisnik UO SSS sa XXI sednice od 22.08.2014.
Odluke UO SSS sa XXII sednice od 03.09.2014.
Odluke UO SSS sa XXIII elektronske sednice od 29.09.2014.
Odluke UO SSS sa XXIV sednice od 06.11.2014.
Odluke UO SSS sa XXV sednice od 27.11.2014.
Odluke UO SSS sa XXVI elektronske sednice od 26.12.2014.
Odluke UO SSS sa XXVII sednice od 13.01.2015.
Odluke UO SSS sa XXVIII elektronske sednice od 29.01.2015.
Odluke UO SSS sa XXIX elektronske sednice od 05.02.2015.
Izveštaj o utrošenim sredstvima za realizaciju redovnog programa Saveza za 2014. godinu
Odluke UO SSS sa XXX elektronske sednice od 23.03.2015.
Odluke UO SSS sa XXXI sednice od 07.04.2015.
Odluke UO SSS sa XXXII elektronske sednice od 15.04.2015.
Odluke UO SSS sa XXXIII sednice od 27.04.2015.
Zapisnik sa sednice Skupštine SSS od 25.05.2015.
Odluke UO SSS sa XXXIV elektronske sednice od 19.06.2015.
Odluke UO SSS sa XXXV elektronske sednice od 29.06.2015.
Odluke UO SSS sa XXXVI sednice od 14.07.2015.
Zapisnik UO SSS sa XXXVI sednice od 14.07.2015.
Odluke UO SSS sa XXXVII elektronske sednice od 21.08.2015.
Odluke UO SSS sa XXXVIII sednice od 23.09.2015.
Odluke UO SSS sa XXXIX elektronske sednice od 14.10.2015.
Odluke UO SSS sa XL elektronske sednice od 04.11.2015.
Odluke UO SSS sa XLI sednice od 30.11.2015.
Odluke UO SSS sa XLII sednice od 25.12.2015.
Odluke UO SSS sa XLIII elektronske sednice od 08.01.2016.
Odluke UO SSS sa XLIV sednice od 22.01.2016.
Odluke UO SSS sa XLV elektronske sednice od 15.02.2016.
Odluke UO SSS sa XLVI sednice od 13.04.2016.
Odluke UO SSS sa XLVII sednice od 17.05.2016.
Zapisnik sa sednice Skupštine SSS od 31.05.2016.
Odluke UO SSS sa XLVIII sednice od 06.07.2016.
Odluke UO SSS sa XLIX elektronske sednice od 08.07.2016.
Odluke UO SSS sa L sednice od 30.09.2016.
Odluke UO SSS sa LI elektronske sednice od 28.10.2016.
Odluke UO SSS sa LII sednice od 16.11.2016.
Odluke UO SSS sa LIII sednice od 27.12.2016.
Odluke UO SSS sa LV sednice od 31.01.2017.
Zapisnik sa sednice izborne Skupštine SSS od 21.02.2017.
Odluke UO SSS sa I sednice od 16.03.2017.
Odluke NO SSS sa I sednice od 16.03.2017.
Odluke UO SSS sa II elektronske sednice od 30.03.2017.
Odluke UO SSS sa III elektronske sednice od 21.04.2017.
Odluke UO SSS sa IV sednice od 08.05.2017.
Odluke UO SSS sa VI elektronske od 12.06.2017.
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine SSS od 23.06.2017.
Odluke UO SSS sa VII sednice od 13.10.2017.
Odluke UO SSS sa VIII elektronske od 07.11.2017.
Odluke UO SSS sa IX sednice od 07.12.2017.
Odluke UO SSS sa X sednice od 28.12.2017.
Odluke UO SSS sa XI elektronske sednice od 25.01.2018.
Odluke UO SSS sa XII elektronske sednice od 13.02.2018.
Odluke UO SSS sa XIII sednice od 27.03.2018.
Odluka o upotrebi, planiranju i načinu korišćenja sponzorskih sredstava
Odluke UO SSS sa XIV elektronske sednice
Odluke UO SSS sa XV telefonske sednice od 27.04.2018.
Odluke UO SSS sa XVI sednice od 07.06.2018.
Odluka o upotrebi, planiranju i načinu korišćenja sponzorskih sredstava
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine SSS od 21.06.2018.
Odluke UO SSS sa XVII elektronske sednice od 06.07.2018.
Odluke UO SSS sa XVIII elektronske sednice od 15.07.2018.
Odluke UO SSS sa XIX sednice od 13.09.2018.
Odluke UO SSS sa XX sednice od 26.11.2018.
Odluke UO SSS sa XXI sednice od 27.12.2018.
Odluke UO SSS sa XXII elektronske sednice od 04.02.2019.
Odluke UO SSS sa XXIII elektronske sednice od 11.03.2019.
Odluke UO SSS sa XXIV elektronske sednice od 27.03.2019.
Odluke UO SSS sa XXV sednice od 11.04.2019.
Odluke UO SSS sa XXVI sednice od 06.06.2019.
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine SSS od 21.06.2019.
Odluke UO SSS sa XXVII elektronske sednice od 15.09.2019.
Odluke UO SSS sa XXVIII elektronske sednice od 29.09.2019.
Odluke UO SSS sa XXIX elektronske sednice od 28.10.2019.
Odluke UO SSS sa XXX sednice od 28.11.2019.
Odluke UO SSS sa XXXI sednice od 26.12.2019.
Odluke UO SSS sa XXXII elektronske sednice od 24.01.2020.
Odluke UO SSS sa XXXIII elektronske sednice od 27.01.2020.
Odluke UO SSS sa XXXIV elektronske sednice od 07.02.2020.
Odluke UO SSS sa XXXV elektronske sednice od 09.02.2020.
Odluke UO SSS sa XXXVI elektronske sednice od 26.02.2020.
Odluke UO SSS sa XXXVII elektronske sednice od 14.03.2020.
Odluke UO SSS sa XXXVIII elektronske sednice od 03.04.2020.
Odluke UO SSS sa XXXIX elektronske sednice od 15.04.2020.
Odluke UO SSS sa XL sednice od 17.06.2020.
Odluke UO SSS sa XLI elektronske sednice od 01.08.2020.
Odluke UO SSS sa XLII elektronske sednice od 30.08.2020.
Odluke UO SSS sa XLIII sednice od 29.10.2020.
Odluke UO SSS sa XLIV elektronske sednice od 16.11.2020.
Odluke UO SSS sa XLV elektronske sednice od 28.11.2020.
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine SSS od 30.11.2020.
Odluke UO SSS sa XLVI elektronske sednice od 03.12.2020.
Odluke UO SSS sa XLVII elektronske sednice od 06.01.2021.
Odluke UO SSS sa XLVIII elektronske sednice od 08.02.2021.
Zapisnik sa sednice izborne Skupštine SSS od 26.02-02.03.2021.
Odluke UO SSS sa I sednice od 16.03.2021.
Odluke UO SSS sa II elektronske sednice od 25.04.2021.
Odluke UO SSS sa III elektronske sednice od 13.05.2021.
Odluke UO SSS sa IV elektronske sednice od 21.06.2021.
Odluke UO SSS sa V elektronske sednice od 13.09.2021.
Odluke UO SSS sa VI sednice od 05.10.2021.
Odluke UO SSS sa VII elektronske sednice od 07.10.2021.
Odluke UO SSS sa VIII elektronske sednice od 22.10.2021.
Odluke UO SSS sa IX sednice od 17.11.2021.
Odluke UO SSS sa X elektronske sednice od 29.11.2021.
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine SSS od 30.11.2021.
Odluke UO SSS sa XI sednice od 28.12.2021.
Odluke UO SSS sa XII elektronske sednice od 12.01.2022.
Odluke UO SSS sa XIII elektronske sednice od 17.02.2022.
Odluke UO SSS sa XIV elektronske sednice od 24.03.2022.
Odluke UO SSS sa XV elektronske sednice od 01.04.2022.
Odluke UO SSS sa XVI elektronske sednice od 11.04.2022.
Odluke UO SSS sa XVII elektronske sednice od 26.04.2022.
Odluke UO SSS sa XVIII elektronske sednice od 13.05.2022.
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine SSS od 14.06.2022.
Odluke UO SSS sa XIX elektronske sednice od 26.05.2022.
Odluke UO SSS sa XX sednice od 01.07.2022.
Odluke UO SSS sa XXI elektronske sednice od 08.08.2022.
Odluke UO SSS sa XXII elektronske sednice od 05.09.2022.
Odluke UO SSS sa XXIII elektronske sednice od 16.09.2022.
Odluke UO SSS sa XXIV elektronske sednice od 25.11.2022.
Odluke UO SSS sa XXV sednice od 07.12.2022.
Odluke UO SSS sa XXVI sednice od 28.12.2022.
Odluke UO SSS sa XXVII elektronske sednice od 13.01.2023.
Odluke UO SSS sa XXVIII elektronske sednice od 08.02.2023.
Odluke UO SSS sa XXIX elektronske sednice od 21.03.2023.
Odluke UO SSS sa XXX elektronske sednice od 10.05.2023.
Odluke UO SSS sa XXXI elektronske sednice od 23.05.2023.
Odluke UO SSS sa XXXII elektronske sednice od 12.07.2023.
Odluke UO SSS sa XXXIII elektronske sednice od 09.08.2023.
Odluke UO SSS sa XXXIV sednice od 14.09.2023.
Odluke UO SSS sa XXXV elektronske sednice od 02.10.2023.
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine SSS od 04.10.2023.
Odluke UO SSS sa XXXVI elektronske sednice od 31.10.2023.
Odluke UO SSS sa XXXVII sednice od 01.12.2023.
Odluke UO SSS sa XXXVIII sednice od 28.12.2023.
Odluke UO SSS sa XXXIX elektronske sednice od 04.01.2024.
Odluke UO SSS sa XL elektronske sednice od 02.02.2024.
Odluke UO SSS sa XLI elektronske sednice od 22.03.2024.
   
 

VREME


 

 
© 2008-2024 Стрељачки савез Србије - Serbian Shooting Sport Federation